Profesionāli grāmatvedības pakalpojumi juridiskām un fiziskām personām, atbilstoši  gan vietējiem, gan starptautiskiem standartiem.
Piedāvājam pilna cikla grāmatvedību – no pirmsdokumentu apstrādes līdz atskaišu un deklarāciju iesniegšanai vai sniegt šos pakalpojumus daļējā apjomā.
Mūsu galvenās darbības jomas ir:
* grāmatvedības pakalpojumi
* pārskatu sagatavošana
* darba algu uzskaite
* nodokļu saistību izpildes jautājumi
* pagaidu grāmatvedības darbinieku nodrošināšana u.c.